Nya Matematiska Notsystemet, N.M.N. presenteras här. En sensation inom musikläran. Ett helt nytt sätt att spela på för dig som har svårt.
Här kan du läsa mer. Ta ditt piano med vid datorn!

Det Nya Matematiska Notsystemet, N.M.N.

Konstruktör : Den begåvande matematikern MacAck.

Bakgrund : Noter, som de spelas idag, är för enklare personer svåra att applicera på tangenterna som äro både vita ock svarta på en synt eller ett vanligt piano. Dumt och svårt!

Det krävdes då både begåvning och Pianofröken från unga år.


Förklaring: De ljudbärande longitudinella vågorna – som till sin natur är osynliga – alstras på många olika sätt. Vi nöja oss här med en teknik. Mekanisk onomatopoetisk alstring.


Klaviatur

Den förhärskande klink- eller syntklaviaturen består ett bredband ”Klinkor”, som var och en representerar en fastställd Ton (viktigt). Klinkorna (eller tangenterna) löpa från vänster till höger ovanpå själva musikmaskinen.


Det Nya Matematiska Notsystemet, N.M.N, följer strikt enkla matematiska principer.

Så här
: Det finns oftast 36 polymerbaserade vita Klinkor, numrerade (viktigt) från 1 till 36.
Insprängda mellan dessa vita finner Du även (ex vis) 25 svarta Klinkor med nummer 1 till 25.

I Tysk musikteori finns inte denna numrering utan de svarta följa alltid föregående vit Klinkas nummer med tillägget B (ty Begleit).

I svenskt system heter (som här), den tionde svarta Klinkan nummer Tio, medan den ”tyska” Klinkan i D.M.N. (tyska systemet) benämns 13 B.


Detta logiska system gör att ingen begåvning egentligen längre behövs för att utföra musik.


Spela själv
: Tomtarnas Julnatt (ettstrukna oktaven).

Detta stycke uttrycks enligt det matematiskt tonala siffersystemet (viktigt), N.M.N. så här:

19-15-19-15, i sin början.
Något senare, i ”Julnatten”, skall en svart Tangent aktiveras, den har nummer 15 (eller 20 B i tysk musikteori). Och så vidare.

Med denna sifferläsning kan Du direkt spela komplicerade kompositioner och med denna numeriska bas kan Du lätt spela vanliga kyrkliga körverk.

ABBA komponerade sina världshit enligt det matematiska notsystemet.
Med de gamla noterna hade inte Waterloo eller nyskapande Doctort Rubber funnits!

Du som vill försöka, kom ihåg att alltid räkna från vänster (viktigt) till höger!


Glöm ”Fizz”, högt C och ”Punkterad halvnot”.


Eder MacAck

 
acke.kianto@sverige.nu 13.10.2012 21:13

Funkar på alla vita tangenter.

acke.kianto@sverige.nu 13.10.2012 21:05

Nytt koncept för bara vita tangenter.

| Svar

Senaste kommentarer

12.06 | 18:43

Hej Acke! Tack så mycket för den här intressanta och Fantastiska resan med din sällskap Mycket historia fick jag veta genom dig..Mvh..Eila Seppälä

16.01 | 17:04

Fantastisk berättelse som gläder mig som en gång red i Hässelby på ängarna där innan Svenssons: KG Kalle, pappa Gösta och mamma Ingrid flyttade till Äppelviken.

28.05 | 14:11

Very interesting Cousin! You've had quite a colorful life so far.

16.04 | 14:50

Härlig, fängslande och personlig och beskrivning av dig och din familj Acke. Det slog mig, när jag scrollade vidare i din berättelse att vi har mycket gemensamt